Home      In pregatire
 
 
Cursul "Elaborarea cererii de finantare pentru proiectele cu finantare nerambursabila"
 
Data previzionata pentru lansare: iunie 2013
 

372 lei (T.V.A. inclus)

Cursul "Pregatirea planului de afaceri pentru proiectele cu finantare nerambursabila"
 
Data previzionata pentru lansare: iulie 2013
 

Cursul "Pregatirea studiului de fezabilitate pentru proiectele cu finantare nerambursabila"
 
Data previzionata pentru lansare: iulie 2013
Cursul "Analiza cost-beneficiu in proiectele cu finantare nerambursabila"
 
Data previzionata pentru lansare: iulie 2013
 
 
 

 
 
 
 
 
Utile