Home      Curs CNFPA "Evaluator proiecte"
 
Curs
EVALUATOR PROIECTE

autorizat CNFPA
 

07-10 martie 2013, Iasi

14-17 martie 2013, Bucuresti

21-24 martie 2013, Cluj-Napoca
 


ConsTrain organizeaza cursul EVALUATOR PROIECTE, autorizat CNFPA, cod COR 241263.


Cine poate participa

Cursul se adreseaza tuturor celor interesati de insusirea cunostintelor si aptitudinilor necesare evaluarii de proiecte cu finantare nerambursabila (finantari din fonduri structurale si de coeziune, alte finantari prin programe europene, finantari prin programe nationale).

ConsTrain recomanda participarea la acest curs a:
-    persoanelor care au evaluat proiecte
-    persoanelor care doresc sa devina evaluatori de proiecte
-    managerilor de proiect
-    consultantilor care scriu, implementeaza si/sau monitorizeaza proiecte
 
Conditii de acces - pregatirea generala minima pentru inscrierea la programul de formare:
- studii superioare
Atentie!!! Participarea la acest curs si obtinerea unui certificat CNFPA nu va asigura si obtinerea unei pozitii de evaluator proiecte. Pentru aceasta este necesar sa depuneti o aplicatie la un finantator care selecteaza evaluatori (ex: AM POS DRU) si sa indepliniti si alte conditii impuse de acesta (ex: experienta pe domeniul pe care sunt evaluate proiectele).


Tematica abordata

In cadrul cursului sunt abordate comparativ procedurile si instrumentele de evaluare ale diversilor finantatori, cursul fiind axat pe elemente practice si lucru in echipa, astfel incat sa fie acoperite nevoile fiecarui cursant. Spre exemplu, participantii vor forma grupe de lucru si vor evalua proiecte depuse spre finantare de consultantii ConsTrain pe programe cum ar fi POR, POS CCE, POS DRU sau PO DCA.

Tematica de curs este structurata pe 4 module, care abordeaza:
 • Modulul 1 – Notiuni de baza si notiuni specifice privind proiectele si evaluarea proiectelor. Pregatirea elementelor cheie ale evaluarii
 • Modulul 2 – Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii proiectelor si solicitantilor de finantare
 • Modulul 3 – Analiza tehnica, economica si financiara a proiectelor
 • Modulul 4 – Imbunatatirea procesului de evaluare a proiectelor
Atentie!!! Cursul nu se limiteaza la a prezenta cum se completeaza o grila de evaluare si un raport de evaluare a unui proiect. Cursul pune accent pe aptitudinile pe care trebuie sa le aiba un evaluator in vederea evaluarii de proiecte (ex: in cazul evaluarii unui proiect cu importanta parte de previziuni financiare, pentru a evalua corect evaluatorul trebuie sa stie cum se realizeaza previziunile financiare).


Cine sustine cursul
 
ConsTrain va pune la dispozitie formatori autorizati CNFPA, cu experienta in domeniul utilizarii fondurilor europene si a programelor nationale de finantare nerambursabila in ceea ce priveste: scrierea de proiecte, implementarea de proiecte, monitorizarea de proiecte, audit de proiecte si evaluare de proiecte.

Trainerii pentru acest curs sunt dna. Gabriela BACIU si dl. Ciprian NICOLAE, cu bogata experienta in evaluarea de proiecte finantate din PHARE, fonduri structurale (POS DRU, PO DCA) si fonduri nerambursabile nationale (AFCN). De asemenea, acestia au experienta in scrierea, implementarea si monitorizarea de proiecte finantate din fonduri nerambursabile europene, nationale si de la alti donori internationali.

Pentru detalii privind cursurile realizate de ConsTrain, respectiv proiectele si celelalte activitati de consultanta realizate de trainerii mentionati, accesati www.constrain.ro si/sau www.e-train.ro.

 
Autorizarea cursului
 
Cursul este autorizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin organismul abilitat (Autoritatea Nationala pentru Calificari) si de Ministerul Educatiei Nationale, conform OG 129/2000 si se va finaliza dupa parcurgerea acestuia, cu sustinerea unui examen in vederea obtinerii certificatului de specializare in ocupatia "Evaluator proiecte" (cod COR 241263).

Atentie!!! ConsTrain nu va garanteaza obtinerea certificatului de perfectionare CNFPA, aceasta depinzand de implicarea dvs. in cadrul cursului si de promovarea examenului in fata expertilor desemnati de CNFPA.


Examinarea participantilor la curs

Procesul de examinare a participantilor la curs se realizeaza in doua etape:
 1. sustinerea unui test tip grila cu intrebari referitoare la tematica abordata in cadrul cursului
 2. sustinerea evaluarii unui proiect in fata expertilor desemnati de CNFPA
Pana la finele cursului, participantii vor evalua cel putin cate un proiect si vor fi completa grila si raportul de evaluare aferente, pe modelele de proiect puse la dispozitie de formatori sau chiar pe propriile proiecte, in situatia in care doresc acest lucru.
 
 
Durata cursului si modul de organizare
 
Cursul are un numar de 30 ore (din care 15 ore pregatire teoretica si 15 ore pregatire practica) si se va desfasura zilnic intre orele 09:00 - 19:00.

Cursul se poate desfasura cu un maxim de 28 persoane.

Locatia cursului va fi comunicata participantilor inscrisi.
 
In cadrul cursului participantilor li se vor asigura:
 • materialele de curs;
 • materiale in format electronic;
 • pauzele de cafea.
In cadrul cursului participantilor nu li se asigura decontarea cheltuielilor de transport, masa si/sau cazare.

La finele cursului participantii vor primi un certificat de participare, emis de ConsTrain.

Sub rezerva promovarii examenului de la finele cursului, participantii vor primi certificatul de perfectionare CNFPA, ulterior cursului, dupa semnarea certificatelor de catre persoanele abilitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, respectiv Ministerului Educatiei Nationale.
 
 
Taxa de participare
 
Taxa de participare la acest curs este de 970 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/2000).

Taxa de participare urmeaza a fi platita conform datelor continute de factura proforma, pe care o veti primi dupa completarea formularului de inscriere. Formularul de inscriere este disponibil aici: http://www.constrain.ro/inscriere-curs-evaluator  

 
Termen limita de inscriere
 
Termenul limita pentru inscriere este 28.02.2013. In cazul in care numarul de locuri disponibile sunt ocupate inainte de data stabilita, va vom comunica pe www.e-train.ro, inclusiv perioada si locatia in care se va organiza urmatorul curs pe aceasta tema. Daca doriti sa aveti prioritate la inscrierea pentru un curs viitor, va rugam sa ne contactati www.constrain.ro/Contact.
 
 
Modalitate de inscriere
 
Inscrierea la curs se face in doua etape:
 1. completarea formularului de inscriere, disponibil la http://www.constrain.ro/inscriere-curs-evaluator
 2. efectuarea platii taxei de participare la curs, in baza facturii proforme emise de organizatori, si transmiterea documentului doveditor al platii fie prin e-mail (inscrieri@e-train.ro), fie prin fax (0372 876 892)
Ordinea inscrierii este ordinea primirii tuturor documentelor mentionate mai sus. In momentul inscrierii, veti primi confirmarea si numarul de ordine la inscriere.


Inscriere si informatii suplimentare

Pentru informatii suplimentare si pentru inscriere, va stam la dispozitie la urmatoarele coordonate:
-    telefon fix: 031 421 24 48 
-    fax: 0372 876 892
-    telefon mobil: 0756 155 168 (Gabriela BACIU)
-    email: inscrieri@e-train.ro

 
 
 
 
 
Utile